Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.02.2024

Тони Стойчева е родена в Пловдив. Тя е завършила право в ПУ „Паисий Хилендарски“ и от 2008 г. е практикуващ юрист и адвокат, през 2015 г. е и член на Адвокатска колегия – Пловдив. Като майка на две деца, тя винаги е била с активна гражданска позиция и е защитавала редица обществени каузи.

През своя мандат Тони Стойчева си поставя важни приоритети, чрез които „Западен“ ще се превърне в един район с по-качествена градска среда. Нейното управление слага началото на нов стил на работа, а именно насърчаване на диалога с гражданите – обсъждане на проблемите и техните решения, обмен на полезни идеи и добри практики.  

Приемно Време:

Сряда 10:00 – 12:00 ч.

Четвъртък 10:00 – 12:00 ч.

с предварително записване на тел. 032 604 818  или лично в стая 40 етаж 2

 

Контакти:

032 604 818