Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2023

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Западен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ЗАПАДЕН"

ЕИК 0004715040050

АДРЕС: ПЛОВДИВ, УЛ. "ВЕЧЕРНИЦА" 1А

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД - КЛОН ПЛОВДИВ

IBAN: BG16IORT73753102001000, BIC: IORTBGSF

 

Протокол устно заявяване

Административни услуги "Зелена система"

Административни услуги "Кадастър"

Административни услуги "Контрол по строителството"

Административни услуги "Реклама"

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

Правни и административно-технически услуги

Административно-технически услуги Общинска собственост

Административно-технически услуги Устройство на територията

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Правни и административно-технически услуги