Z6_PPGAHG800PKJC068U155DD3253
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DD32L5

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.08.2022


Кметът на община Пловдив е първостепенен разпоредител с бюджет, а кметът на община Пловдив, район „Западен“ е второстепенен разпоредител с бюджет по смисъла на чл. 11 от Закона за публичните финанси.

 

Бюджетът на община Пловдив, район „Западен“ се определя и утвърждава от кмета на община Пловдив и е част от бюджета на община Пловдив, който се приема от Общинския съвет на община Пловдив.

 

https://www.plovdiv.bg/item/budget-and-finance/

 

Отдолу остават файловете с бюджетите на община Пловдив, район „Западен“, които всяка година следва да се прикачват занапред.