Z6_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M14M0
Z7_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M14M3

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Дата на публикуване: 01.12.2021
Последна актуализация: 07.10.2022

Регистър на декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Таня Андреева Чаушева чл.35 ал.1 т.1 Стрши специалист ГРАО ДН-1 1.2.2021
2 Мария Димитрова Вълчева чл.35 ал.1 т.1 младши инспектор “Озеленяване” ДН-2 19.07.2021г.
3 Силвия Петрова Пенкова чл.35 ал.1 т.1 мед.сестра ДН-3 01.12.2021г.
4 Мария Тодорова Динева чл.35 ал.1 т.1 мед.сестра ДН-4 01.12.2021г.
5 Петър Спасов Вълчев чл.35 ал.1 т.1 дежурен ДН-5 01.12.2021г.
6 Анна Иванова Шишкова чл.35 ал.1 т.1 мед.сестра ДН-6 01.12.2021г.
           

 

 

Регистър на декларации по чл.35 ал.1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Таня Андреева Чаушева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши специалист ГРАО ДИ-1 24.02.2021г.
2 Таня Андреева Чаушева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист ГРАО ДИ-2 25.02.2021г.
3 Таня Иванова Ламбрева-Ковачева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ГРАО ДИ-3 10.03.2021г.
4 Катя Генова Терзиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЧР ДИ-4 10.03.2021г.
5 Гергана Ангелова Дървинкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-5 10.03.2021г.
6 Илиян Георгиев Кръстев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СИД ДИ-6 10.03.2021г.
7 Мирослава Георгиева Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-7 10.03.2021г.
8 Мария Иванова Корметова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист “документоборот” ДИ-8 16.04.2021г.
9 Елена Христова Никодимова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ЖПД ДИ-9 16.04.2021г.
10 Данаил Георгиев Димитров чл.35 ал.1 т.2 ч.1 началник отдел ФСДЖП ДИ-10 22.04.2021г.
11 Зарухи Мардирос Карагьозян чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист – счетоводство и ТРЗ ДИ-11 22.04.2021г.
12 Костадинка Иванова Гавраилова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист – счетоводство ДИ-12 23.04.2021г.
13 Таня Петрова Лазарова-Спасова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт “Бюджет” ДИ-13 23.04.2021г.
14 Теодора Райчева Милева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши инспектор “Озеленяване” ДИ-14 23.04.2021г.
15 Васил Здравков Христов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор “Озеленяване” ДИ-15 27.04.2021г.
16 Мая Петрова Златева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ССС ДИ-16 27.04.2021г.
17 Марияна Веселинова Кемилева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист УП-ПУП ДИ-17 27.04.2021г.
18 Хера Константинова Симидчиева-Узунова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист УТ ДИ-18 27.04.2021г.
19 Генчо Петров Енчев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт КР ДИ-19 27.04.2021г.
20 Винелина Петрова Станкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист СК ДИ-20 27.04.2021г.
21 Светлана Илиева Габърска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-21 27.04.2021г.
22 Аделина Иванова Петрова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ГРАО ДИ-22 27.04.2021г.
23 Василена Георгиева Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-23 27.04.2021г.
24 Ивайло Софрониев Няголов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СК ДИ-24 28.04.2021г.
25 Пламен Илиев Христозов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор Екология ДИ-25 28.04.2021г.
26 Катя Тодорова Букова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-26 29.04.2021г.
27 Петър Николаев Аджеларов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор КСОДЕС ДИ-27 10.05.2021г.
28 Цветана Герова Лозанова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-28 10.05.2021г.
29 Мариана Иванова Беширова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-29 11.05.2021г.
30 Илиан Руменов Иванов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 началник отдел АПИО ДИ-30 11.05.2021г.
31 Иван Спасов Величков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ОМП ДИ-31 11.05.2021г.
32 Цветанка Христова Благова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист-счетоводител ДИ-32 11.05.2021г.
33 Веска Тодорова Угренова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-33 11.05.2021г.
34 Албена Христова Шкодрова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-34 11.05.2021г.
35 Иванка Гуркова Коловска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-35 11.05.2021г.
36 Георги Петков Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист КиР ДИ-36 11.05.2021г.
37 Гергана Лазарова Мечкарова-Георгиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЧР ДИ-37 11.05.2021г.
38 Нели Ангелова Паралингова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор ТУ ДИ-38 12.05.2021г.
39 Дина Атанасова Профирова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор ЖПСД ДИ-39 12.05.2021г.
40 Петя Иванова Карналова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СД ДИ-40 12.05.2021г.
41 Велина Тодорова Запрянова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инженер ДИ-41 12.05.2021г.
42 Цветелина Христова Людова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 инспектор ДИ-42 12.05.2021г.
43 Симона Венциславова Кекеманова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 специалист ТОКК ДИ-43 12.05.2021г.
44 Живка Костадинова Дошева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 секретар ДИ-44 12.05.2021г.
45 Христо Вълчев Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт КР ДИ-45 14.05.2021г.
46 Мирослав Тенев Тенев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши юрисконсулт ДИ-46 14.05.2021г.
47 Мария Димитрова Вълчева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 младши инспектор “Озеленяване” ДИ-47 23.07.2021г.
48 Мария Димитрова Вълчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши инспектор “Озеленяване” ДИ-48 23.7.2021