Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.08.2022

Район „Западен”- Община Пловдив се създава съгласно Закона за териториалното деление на столична община и големите градове през 1995 г. със следните граници: жп линия Централна гара Пловдив – Филипово , северният бряг на р. Марица, землищната граница на Пловдив с община „Родопи”, до и по землищната граница между кварталите Коматево и Прослав, жп ареал.

 

Карта на Район "Западен"