Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LS1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L27
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация Вътрешни правила Етичен кодекс Публични регистри Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.11.2023

Списък на кметовете на района.

  • д-р Недялко Генчев (1995 – 1999)
  • Маргарита Вакрилова (1999 – 2007)
  • Здравко Димитров (2007 – 2011)
  • Десислава Желязкова (2011 – 2013)
  • Димитър Колев (2013 - 2023)
  • Тони Стойчева (2023 - )