Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.12.2023

Иван Ангелов
Зам-кмет.

Иван Ангелов отговаря пряко за стриктното изпълнение на проектите в района - за спазване на техните срокове и качество. Той има интереси в областта на икономиката и IT технологиите, с богат опит е в сферата на търговията и логистиката. Като млад и енергичен човек, г-н Ангелов вижда ясно проблема със забавената дигитализация и ще търси решение в тази посока. В своята работа той поставя акцент върху ефективността на районната администрация, намаляването на бюрократичната тежест с цел улесняване на гражданите и пестенето на тяхното ценно време. Сред другите приоритети на Иван Ангелов са: поощряването на гражданското самосъзнание, повишаването на спортните активности на младото поколение, облагородяване на зелените пространства.

Контакти:

032 604 849

087 706 73 73
i.angelov@zapaden.plovdiv.bg