Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6IMB7
Z7_PPGAHG800HBI806CAPN2P6IM70

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 17.02.2023

Регистър на декларации по чл. 35 ал. 1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ за 2023г.

РЕГИСТЪР
На декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ за 2023г.
Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Стела Милчева чл.35 ал.1 т.1 старши експерт ГРАО ДН-1 03.01.2023г.
2 Зоя Темелкова чл.35 ал.1 т.1 медицинска сестра ДН-2 03.01.2023г.
3 Станислава Давидова чл.35 ал.1 т.1 младши инспектор "Озеленяване" ДН-3 06.02.2023г.
4   чл.35 ал.1 т.1   ДН-4  
5   чл.35 ал.1 т.1   ДН-5  
6   чл.35 ал.1 т.1   ДН-6  
7   чл.35 ал.1 т.1   ДН-7  
8   чл.35 ал.1 т.1   ДН-8  
9   чл.35 ал.1 т.1   ДН-9  
10   чл.35 ал.1 т.1   ДН-10  
11   чл.35 ал.1 т.1   ДН-11  
12   чл.35 ал.1 т.1   ДН-12  
13   чл.35 ал.1 т.1   ДН-13  
14   чл.35 ал.1 т.1   ДН-14  
15   чл.35 ал.1 т.1   ДН-15  
16          
17          
18          
19          
20          
           
 

 

 Регистър на декларации по чл. 35 ал. 1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ за 2023г.

 

РЕГИСТЪР
На декларации по чл. 35 ал. 1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ за 2023г.
           
Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Стела Милчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-1 11.01.2023г.
2 Стела Милчева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши експерт ГРАО ДИ-2 11.01.2023г.
3   чл.35 ал.1 т.2 ч.2   ДИ-3  
4   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-4  
5   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-5  
6   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-6  
7   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-7  
8   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-8  
9   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-9  
10   чл.35 ал.1 т.2 ч.2   ДИ-10  
11   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-11  
12   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-12  
13   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-13  
14   чл.35 ал.1 т.2 ч.2   ДИ-14  
15   чл.35 ал.1 т.2 ч.2   ДИ-15  
16   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-16  
17   чл.35 ал.1 т.2 ч.2   ДИ-17  
18   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-18  
19   чл.35 ал.1 т.2 ч.2   ДИ-19  
20   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-20  
21   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-21  
22   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-22  
23   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-23  
24   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-24  
25   чл.35 ал.1 т.2 ч.2   ДИ-25  
26   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-26  
27   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-27  
28   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-28  
29   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-29  
30   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-30  
31   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-31  
32   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-32  
33   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-33  
34   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-34  
35   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-35  
36   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-36  
37   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-37  
38   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-38  
39   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-39  
40   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-40  
41   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-41  
42   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-42  
43   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-43  
44   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-44  
45   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-45  
46   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-46  
47   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-47  
48   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-48  
49   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-49  
50   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-50  
51   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-51  
52   чл.35 ал.1 т.2 ч.2   ДИ-52  
53   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-53  
54   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-54  
55   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-55  
56   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-56  
57   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-57  
58   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-58  
59   чл.35 ал.1 т.2 ч.2   ДИ-59  
60   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-60  
61   чл.35 ал.1 т.2 ч.2   ДИ-61  
62   чл.35 ал.1 т.2 ч.1   ДИ-62  
63          
64