Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6IMB7
Z7_PPGAHG800HBI806CAPN2P6IM70

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 06.07.2023

Регистър на декларации по чл. 35 ал. 1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ за 2023г.

РЕГИСТЪР
На декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ за 2023г.
Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Стела Милчева чл.35 ал.1 т.1 старши експерт ГРАО ДН-1 03.01.2023г.
2 Зоя Темелкова чл.35 ал.1 т.1 медицинска сестра ДН-2 03.01.2023г.
3 Станислава Давидова чл.35 ал.1 т.1 младши инспектор "Озеленяване" ДН-3 06.02.2023г.
4

Десислава Астарджиева

чл.35 ал.1 т.1 педагог-яслена група ДН-4 01.03.2023г.
5   чл.35 ал.1 т.1   ДН-5  
6   чл.35 ал.1 т.1   ДН-6  
7   чл.35 ал.1 т.1   ДН-7  
8   чл.35 ал.1 т.1   ДН-8  
9   чл.35 ал.1 т.1   ДН-9  
10   чл.35 ал.1 т.1   ДН-10  
11   чл.35 ал.1 т.1   ДН-11  
12   чл.35 ал.1 т.1   ДН-12  
13   чл.35 ал.1 т.1   ДН-13  
14   чл.35 ал.1 т.1   ДН-14  
15   чл.35 ал.1 т.1   ДН-15  
16          
17          
18          
19          
20          
           
 

 

 Регистър на декларации по чл. 35 ал. 1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ за 2023г.

           
РЕГИСТЪР
На декларации по чл. 35 ал. 1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ за 2023г.
           
Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Стела Милчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-1 11.01.2023г.
2 Стела Милчева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши експерт ГРАО ДИ-2 11.01.2023г.
3 Станислава  Давидова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши инспектор "Озеленяване" ДИ-3 02.03.2023г.
4 Станислава Давидова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 младши инспектор "Озеленяване" ДИ-4 02.03.2023г.
5 Гергана  Дървинкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-5 15.03.2023г.
6 Цветана  Лозанова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-6 15.03.2023г.
7 Катя  Терзиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЧР ДИ-7 29.03.2023г.
8 Соня  Овнарова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист ГРАО ДИ-8 07.04.2023г.
9 Димитрия  Ганчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ГРАО ДИ-9 10.04.2023г.
10 Красимира  Мирчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-10 12.04.2023г.
11 Мария  Корметова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 гл.специалист ЖПД ДИ-11 20.04.2023г.
12 Адриана  Генчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 гл.специалист - документооборот ДИ-12 20.04.2023г.
13 Светлана  Габърска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-13 20.04.2023г.
14 Иванка  Коловска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-14 21.04.2023г.
15 Зоя  Камбурова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-15 21.04.2023г.
16 Делян  Желев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 инспектор ДИ-16 24.04.2023г.
17 Данаил  Димитров чл.35 ал.1 т.2 ч.1 началник отдел ФСДЖП ДИ-17 26.04.2023г.
18 Зарухи  Карагьозян чл.35 ал.1 т.2 ч.1 гл.специалист "счетоводство и ТРЗ" ДИ-18 26.04.2023г.
19 Таня  Чаушева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-19 26.04.2023г.
20 Цветанка  Благова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист-счетоводител ДИ-20 26.04.2023г.
21 Пламен  Христозов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор "Екология" ДИ-21 02.05.2023г.
22 Мария  Вълчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши инспектор "Озеленяване" ДИ-22 03.05.2023г.
23 Тодора  Видолова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 специалист ДИ-23 03.05.2023г.
24 Мая  Златева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ССС ДИ-24 03.05.2023г.
25 Таня  Лазарова-Спасова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт "Бюджет" ДИ-25 03.05.2023г.
26 Костадинка  Гавраилова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист "счетоводство" ДИ-26 03.05.2023г.
27 Стефка  Митрева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 специалист СК ДИ-27 04.05.2023г.
28 Марияна  Кемилева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист УП-ПУП ДИ-28 04.05.2023г.
29 Илиан  Иванов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 началник отдел АПИО ДИ-29 04.05.2023г.
30 Велина  Запрянова  чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инженер ДИ-30 05.05.2023г.
31 Василена  Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-31 09.05.2023г.
32 Катя  Букова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-32 09.05.2023г.
33 Дина  Профирова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор ЖПСД ДИ-33 09.05.2023г.
34 Петър  Наков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 техник, компютърни системи ДИ-34 09.05.2023г.
35 Генчо  Енчев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт КР ДИ-35 09.05.2023г.
36 Хера Симидчиева-Узунова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист УТ ДИ-36 10.05.2023г.
37 Милена  Кутолиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ТОКК ДИ-37 10.05.2023г.
38 Нели Паралингова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор ТУ ДИ-38 10.05.2023г.
39 Живка Дошева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 секретар ДИ-39 10.05.2023г.
40 Петя  Карналова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СИД ДИ-40 10.05.2023г.
41 Симона Кекеманова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 специалист ТОКК ДИ-41 10.05.2023г.
42 Ивайло  Няголов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СК ДИ-42 10.05.2023г.
43 Иван  Величков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ОМП ДИ-43 10.05.2023г.
44 Албена  Шкодорова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен счетоводител ДДО ДИ-44 11.05.2023г.
45 Кристина  Атанасова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ОК ДИ-45 11.05.2023г.
46 Христо  Христов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор "Озеленяване" ДИ-46 11.05.2023г.
47 Гергана  Мечкарова-Георгиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЗСД ДИ-47 11.05.2023г.
48 Мирослав  Тенев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши юрисконсулт ДИ-48 15.05.2023г.
49 Христо  Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт АГ ДИ-49 15.05.2023г.
50          
51          
52