Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6IMB7
Z7_PPGAHG800HBI806CAPN2P6IM70

Декларациите по по чл.49 от ЗПК за 2024г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 12.02.2024

Регистър на декларации по чл.49 ал.1 т.1 и т.3 ЗПК за 2024г.

РЕГИСТЪР
На декларации чл.49 ал.1 т.1 и т.3 ЗПК 2024
Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Никола Славчев чл.49 ал.1 т.1 директор дирекция УТОЗСДГР ДН-1 02.01.2024г.
2 Игнатка Машова чл.49 ал.1 т.1 главен специалист-документооборот ДН-2 03.01.2024г.
3 Цветомира Жухова чл.49 ал.1 т.1 педагог ДН-3 15.01.2024г.
4

Мариана Найденова

чл.49 ал.1 т.1 медицинска сестра ДН-4 15.01.2024г.
5 Емилия Табакова чл.49 ал.1 т.1 главен инженер ДН-5 29.01.2024г.
6 Христо Карталов чл.49 ал.1 т.1 старши инспектор "Озеленяване" ДН-6 29.01.2024г.
7 Величка Дукова чл.49 ал.1 т.1 ландшафтен архитект ДН-7 29.01.2024г.
8       ДН-8  
9       ДН-9  
10       ДН-10  
11       ДН-11  
12       ДН-12  
13       ДН-13  
14       ДН-14  
15       ДН-15  
16          
17          
18          
19          
20          
           
 

 

 Регистър на декларации по чл.49 ал.1 т.2 и т.4 от ЗПК за 2024г.

           
РЕГИСТЪР
На декларации по чл.49 ал.1 т.2 и т.4 от ЗПК за 2024г.
           
Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Игнатка Машова чл.49 ал.1 т.2 ч. 1 главен специалист-документооборот ДИ-1 22.01.2024г
2 Игнатка Машова чл.49 ал.1 т.2 ч. 2 главен специалист-документооборот ДИ-2 22.01.2024г