Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF48T2
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4830

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

1. На територията на община Пловдив, район „Западен“ се намират най-значимите спортни обекти на град Пловдив:

- Гребна база Пловдив;

- Стадион Пловдив;

- Спортното училище „Васил Левски“, гр. Пловдив;

- Медицинският център за рахабилитация и спортна медицина на гр. Пловдив;

- Плувен басейн „Младост“;

- Множество спортни зали и обекти за различни видове спортове, в уникалния спортен комплекс, който се образува около спортното училище.

Спортната инфраструктура на община Пловдив:

https://www.plovdiv.bg/item/sport/спорт/спортни-бази/

 

2. На територията на община Пловдив, район „Западен“ е разположен и уникалният Младежки център – Пловдив, изграден по Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

https://youthcentre.plovdiv.bg/

На територията на района се намират следните съоръжения:

  • Стадион „Пловдив“ – един от най-големите стадиони в България.

Около него са изградени Спортен комплекс „Пловдив“, Плувен басейн и Спортна зала.

  • Гребната база – спортно съоръжение, предназначено за упражняване на спорта гребане.

Паркове