Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 08.02.2023

Център за административно обслужване

  • Център за административно обслужване е разположен на етаж 1 с осигурен адаптиран достъп посредством изградена рампа за колички на хора с увреждания и детски колички
  • нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в администрацията
  • в случай на необходимост от консултация със служител от ет.2, дежурният служител на входа на администрацията, ще се свърже по телефона, за да го повика

Контакти на Център за административно обслужване

    Деловодство - ет.1, стая 9 : 032 604 810
    ТСУ - ет.2, стая 26: 032 604 822, 604 848
    ГРАО - ет.1, стая 11: 032 604 839, 604 816
    Стопански дейности - ет.1, стая 8: 032 604 827
    Екология - ет.1, стая 20: 032 60454, 604 820
    Жилищна политика - ет.1, стая 7: 032 604 824

 

Посещаемост на Център за административно обслужване

  • обърнете се към служителите ни в Център за административно обслужване
  • обърнете се към техническия секретар на Кмет – 032 604818
  • поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с експерта по казуса
  • при необходимост се обърнете към съответния ръко