Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2023

РАЙОН „ЗАПАДЕН“ 
 
Харта на клиента

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване    


Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства  в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО: гр. Пловдив, ул.“Вечерница“ №1а

 • Спирка Кметство Район „Западен“: автобусни линии 12, 26, 29

 • Ул.“Царевец“: автобусни линии 10, 37

 • Бул.“Пещерско шосе“ Срещу Динекспрес : автобусни линии 6, 15,24, 66, 222

Паркиране

Безплатен паркинг на ул.»Вечерница» 1а /от страната на СУ»Св.Св.Кирил и Методий»/


Удобно работно време   

от 8:30 до 17:00 часа, без прекъсване

Приемно време на Кмета на Район „Западен“:
сряда и четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч., след предварително записване на тел.032 604 818, 0889721739 – технически секретар

Приемно време на Главния архитект на Район „Западен“:
вторник и четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч. 032 604 819


Изнесена каса на Дирекция „Местни данъци и такси“ на Община Пловдив

Район «Западен», ул.»Вечерница» №1а, ет.1, тел.: 032 604851
 

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:  

 • работното време
 • указателни табели за местоположението на служителите
 • информация за услугите
 • приемни дни на Кмет и Главен ахитект


За клиенти със специфични потребности:

 • ЦАО е разположен на етаж 1 с осигурен адаптиран достъп посредством изградена рампа за колички на хора с увреждания и детски колички
 • нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в администрацията
 • в случай на необходимост от консултация със служител от ет.2, дежурният служител на входа на администрацията, ще се свърже по телефона, за да го повика

В ЦАО на Ваше разположение са:

 • столове, маси и пособия за попълване на документи
 • питейна вода и възможност за ползване на тоалетна
 • безплатен интернет


Добра информираност, бърза и лесна комуникация

Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат   

 • любезно, с лично отношение, уважение и търпение
 • при спазване на конфиденциалност

Информация за услугите ни ще намерите:  

 • на интернет страницата ни в секция «Административни услуги», където може да намерите информация за предоставяните от нас услуги
 • на интернет страницата ни в секция „Електронни административни услуги“, където можете  да заявите Вашата услуга и електронно
 • на място в ЦАО:
  • на хартиен носител, в т.ч. лесни и опростени образци за услугите: информацията за предоставяните от нас услуги е групирана по материя

Съдействие на място в ЦАО ще получите от   

 • Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:
  • ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването
  • ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването

В секция „Най-често задавани въпроси“ на нашата интернет страница

Може да зададете въпрос и ние ще ви отговорим на:

 • signali_zapaden@abv.bg
 • www.zapaden.plovdiv.bg, Форма за контакт


Активен Facebook профил

На страницата ни във Facebook ще откриете интересна информация за нашите активности Димитър Колев – кмет на район „Западен“

Предимства на обслужването

Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

 • за устни запитвания на място или по телефона - незабавно
 • за писмени запитвания – до 3 работни дни

Бързо обслужване

В рамките на 20 минути:

 • ще приемем Вашите документи
 • ще Ви окажем пълно съдействие за разрешаване на казус, за който не е необходимо образуване на административно производство и спазване на определени срокове

Ще ви обслужим само на едно гише  

В ЦАО може да подадете заявление за предоставяне на една услуга и от същото място да получите съответния документ
 

Проверете статуса на Вашата услуга онлайн   

На интернет страницата ни можете да проверите статуса на заявената от Вас услуга, след като получите от ЦАО личен код за досъп на нашият сайт www.zapaden.plovdiv.bg

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

На място в ЦАО


Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в администрацията  

 • обърнете се към служителите ни в ЦАО
 • обърнете се към техническия секретар на Кмет – 032 604818
 • поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с експерта по казуса
 • при необходимост се обърнете към съответния ръководитетел на дирекция/отдел или Секретар на Район «Западен» за съдействие

Пишете ни


Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор     

Може да ги подадете:

 • Гр.Пловдив, ул.“Вечерница“ №1а
 • signali_zapaden@zapaden.plovdiv.bg
 • zapaden@plovdiv.bg
 • www.zapaden.plovdiv.bg, Форма за контакт
 • в обозначената кутия в ЦАО


Обадете ни се

Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате    

За връзка с:

 • Секретар: 032 604 812
 • Технически секретар на Кмет: 032 604 818
 • Деловодство: 032 604 810
 • ТСУ: 032 604 822, 604 848
 • ГРАО: 032 604 839, 604 816
 • Стопански дейности: 032 604 827
 • Екология: 032 60454, 604 820
 • Жилищна политика: 032 604 824

    
Хартата на клиента за административното обслужване в Район „Западен“” е изготвена в съответствие с приетото от Министерския съвет на Република България с Решение № 246 от 10.04.2020 г. Ръководство за разработване на Харта на клиента и е утвърдена със Заповед № РД-09-38/14.02.2022 г. на Кмета на Район „Западен”.

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!