Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 25.08.2022

 

БЪЛГАРИЯ, 4001 ПЛОВДИВ, ул. “ВЕЧЕРНИЦА” № 1А
РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ: 8:30 ЧАСА – ДО: 17:00 ЧАСА

 

Свободен достъп.