Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4O16
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4OH4

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2022

ПЛОВДИВ –  ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА ’2019

Животът е култура – културата е живот!
Ние работим за да създаваме едни от най-добрите културни продукти. Да даваме изява на наши и световно известни проекти, творци, изпълнители, артисти, балети, оркестри, състави и други които да бъдат показани в Пловдив пред широката публика. Обаянието на тяхното творчество ни кара да запазваме традициите и да ги подхранваме с нови събития. Богатата културна програма на Пловдив е доказателство за това, че той е културната столица на България.

Повече тук:

https://www.plovdiv.bg/item/culture/