Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DB4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DB7

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 17.02.2023

Регистър на декларации по чл. 35 ал. 1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ за 2022г.

РЕГИСТЪР
На декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ за 2022г.
Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Адриана-Генчева чл.35 ал.1 т.1 главен специалист-документоборот ДН-1 04.01.2022г.
2 Кунка Шопова чл.35 ал.1 т.1 медицинска сестра ДН-2 04.01.2022г.
3 Росица Гаджева чл.35 ал.1 т.1 младши инспектор "Озеленяване" ДН-3 10.01.2022г.
4 Христо Христов чл.35 ал.1 т.1 старши инспектор "Озеленяване" ДН-4 01.02.2022г.
5 Мария Корметова чл.35 ал.1 т.1 главен специалист ЖПД ДН-5 01.03.2022г.
6 Стефка Митрева чл.35 ал.1 т.1 специалист СК ДН-6 17.03.2022г.
7 Делян Желев чл.35 ал.1 т.1 инспектор ДН-7 18.03.2022г.
8 Петър Наков чл.35 ал.1 т.1 техник, компютърни системи ДН-8 28.03.2022г.
9 Милена Кутолиева чл.35 ал.1 т.1 младши инспектор "Озеленяване" ДН-9 04.04.2022г.
10 Соня Овнарова чл.35 ал.1 т.1 счетоводител ДДО ДН-10 01.06.2022г.
11 Кристина Атанасова чл.35 ал.1 т.1 главен експерт ОК ДН-11 01.07.2022г.
12 Милена Булкина чл.35 ал.1 т.1 медицинска сестра ДН-12 01.09.2022г.
13 Галина Петкова чл.35 ал.1 т.1 медицинска сестра ДН-13 05.09.2022г.
14 Тодора Видоловa чл.35 ал.1 т.1 специалист ДН-14 19.09.2022г.
15 Маргарита Пашова чл.35 ал.1 т.1 медицинска сестра ДН-15 21.10.2022г.
16 Елена Пеева чл.35 ал.1 т.1 медицинска сестра ДН-16 24.10.2022г.
17 Йорданка Зафирова чл.35 ал.1 т.1 медицинска сестра ДН-17 01.11.2022г.
18 Димитрия Ганчева чл.35 ал.1 т.1 главен специалист ГРАО ДН-18 21.11.2022г.
19          
20          
           
 

 

 Регистър на декларации по чл. 35 ал. 1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ за 2022г.

 

РЕГИСТЪР
На декларации по чл. 35 ал. 1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ за 2022г.
           
Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Росица  Гаджева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши инспектор "Озеленяване" ДИ-1 31.01.2022г.
2 Росица  Гаджева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 младши инспектор "Озеленяване" ДИ-2 31.01.2022г.
3 Адриана  Генчева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист - документооборот ДИ-3 02.02.2022г.
4 Адриана  Генчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист - документооборот ДИ-4 02.02.2022г.
5 Гергана  Дървинкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-5 10.02.2022г.
6 Таня  Ламбрева-Ковачева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ГРАО ДИ-6 10.02.2022г.
7 Катя  Терзиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЧР ДИ-7 22.02.2022г.
8 Елена  Никодимова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ЖПД ДИ-8 24.02.2022г.
9 Таня  Чаушева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист ГРАО ДИ-9 02.03.2022г.
10 Мария Корметова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ЖПД ДИ-10 10.03.2022г.
11 Мария  Корметова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ЖПД ДИ-11 10.03.2022г.
12 Мирослава  Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-12 14.03.2022г.
13 Христо  Христов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор "Озеленяване" ДИ-13 23.03.2022г.
14 Христо  Христов чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши инспектор "Озеленяване" ДИ-14 23.03.2022г.
15 Делян_Желев чл.35 ал.1 т.2 ч.2 инспектор ДИ-15 24.03.2022г.
16 Делян  Желев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 инспектор ДИ-16 24.03.2022г.
17 Милена Кутолиева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 младши инспектор "Озеленяване" ДИ-17 07.04.2022г.
18 Милена  Кутолиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши инспектор "Озеленяване" ДИ-18 07.04.2022г.
19 Петър Наков чл.35 ал.1 т.2 ч.2 техник, комп.системи ДИ-19 08.04.2022г.
20 Петър  Наков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 техник, комп.системи ДИ-20 08.04.2022г.
21 Мирослав  Тенев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши юрисконсулт ДИ-21 12.04.2022г.
22 Аделина  Петрова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ГРАО ДИ-22 12.04.2022г.
23 Светлана  Габърска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-23 13.04.2022г.
24 Гергана  Мечкарова-Георгиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЗСД ДИ-24 14.04.2022г.
25 Стефка Митрева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 специалист СК ДИ-25 14.04.2022г.
26 Стефка  Митрева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 специалист СК ДИ-26 14.04.2022г.
27 Зарухи  Карагьозян чл.35 ал.1 т.2 ч.1 гл.специалист-счетоводство и ТРЗ ДИ-27 15.04.2022г.
28 Данаил  Димитров чл.35 ал.1 т.2 ч.1 началник отдел ФСДЖП ДИ-28 28.04.2022г.
29 Цветана  Лозанова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-29 28.04.2022г.
30 Иванка  Коловска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-30 28.04.2022г.
31 Василена  Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-31 28.04.2022г.
32 Мариана  Беширова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-32 29.04.2022г.
33 Генчо  Енчев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт КР ДИ-33 29.04.2022г.
34 Мая  Златева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ССС ДИ-34 29.04.2022г.
35 Марияна  Кемилева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист УП-ПУП ДИ-35 29.04.2022г.
36 Христо  Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт АГ ДИ-36 03.05.2022г.
37 Пламен  Христозов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор "Екология" ДИ-37 04.05.2022г.
38 Илиан  Иванов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 началник отдел АПИО ДИ-38 04.05.2022г.
39 Цветанка  Благова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист-счетоводител ДИ-39 04.05.2022г.
40 Ивайло  Няголов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СК ДИ-40 04.05.2022г.
41 Симона  Кекеманова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 специалист ТОКК ДИ-41 05.05.2022г.
42 Иван  Величков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ОМП ДИ-42 05.05.2022г.
43 Таня  Лазарова-Спасова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт "Бюджет" ДИ-43 05.05.2022г.
44 Костадинка  Гавраилова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист "счетоводство" ДИ-44 05.05.2022г.
45 Дина  Профирова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор ЖПСД ДИ-45 09.05.2022г.
46 Албена  Шкодрова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен счетоводител ДДО ДИ-46 09.05.2022г.
47 Нели  Паралингова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор ТУ ДИ-47 09.05.2022г.
48 Велина  Запрянова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инженер ДИ-48 10.05.2022г.
49 Катя  Букова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-49 10.05.2022г.
50 Петя  Карналова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СД ДИ-50 11.05.2022г.
51 Живка  Дошева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 секретар ДИ-51 12.05.2022г.
52 Соня Овнарова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДДО ДИ-52 09.06.2022г.
53 Соня  Овнарова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-53 09.06.2022г.
54 Цветана  Лозанова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-54 20.06.2022г.
55 Иванка  Коловска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-55 20.06.2022г.
56 Мариана  Беширова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-56 20.06.2022г.
57 Гергана  Мечкарова-Георгиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЗСД ДИ-57 20.06.2022г.
58 Христо  Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт АГ ДИ-58 20.06.2022г.
59 Кристина Атанасова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт ОК ДИ-59 25.07.2022г.
60 Кристина  Атанасова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ОК ДИ-60 25.07.2022г.
61 Тодора Видолова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 специалист ДИ-61 26.09.2022г.
62 Тодора  Видолова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 специалист ДИ-62 26.09.2022г.
63          
64