Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4GS0
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4GS3
Училища Детски градини Центрове за подкрепа на личностното развитие

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

На територията на община Пловдив, район „Западен“ са разположени 3 средни училища,  4 основни училища и 9 детски градини.