Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА – ДОСТОЕН ЖИВОТ

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 05.07.2023

На 01.02.2016 г. СТАРТИРА ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА – ДОСТОЕН ЖИВОТ“ в РАЙОН “ЗАПАДЕН”

СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА:

Създаване на Център за почасово предоставяне на социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора над 65 години, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват в къщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция

Период на предоставяне на услугите: 01.02.2016 г. – 31.12.2017 г.

Целеви група на проекта:

 Потребители:

– лица с увреждания /в т.ч. и деца/ и лица над 65 години в невъзможност в самообслужването

–част от лицата ще са от приключилата процедура “Нови алтернативи”

–минимум 60 потребителя

Доставчици на услугите – 28 лица:

–Социални сътрудници към Центъра – 2 бр.
–Лични асистенти – 12 бр.
–Социални асистенти – 5 бр.
–Домашни помощници – 5 бр.
–Психолог – 1 бр.
–Медицинска сестра – 1 бр.
–Рехабилитатор – 1 бр.
–Шофьор – 1 бр.

Прием на документи:

    Кандидати за сътрудници към Центъра: 25.02.2016 г. – 04.03.2016 г. /вкл./
    Кандидати за доставчици на услугите: 21.03.2016 г. – 30.03.2016 г. /вкл./
    Кандидат – потребители: 14.03.2016 г. – 01.04.2016 г. /вкл./

Документите ще се подават в административна сграда на р-н “Западен”, ет. 1, к-т 1

Необходими документи за потребителите/ползвателите на услуги:

Заявления за потребители и служители можете да изтеглите от тук

    Заявление потребител

 Необходими документи за доставчиците на услуги:

    Заявление за работа соц. работници
    Заявление за работа СА и др.