Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Достъп до обществена информация

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

 

Протокол устно заявяване

Административни услуги “Зелена система”

Административни услуги “Кадастър”

Административни услуги “Контрол по строителството”

Административни услуги “Реклама”

Административни услуги “Селско стопанство и екология”

Административни услуги “Търговия, туризъм, транспорт”

      • Стопанска дейност: Търговия

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 

Административно-технически услуги Общинска собственост

Административно-технически услуги Устройство на територията

Правни и административно-технически услуги