Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD3

Записване на часове

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 08.08.2022

Приемно време на Кмета на Район „Западен“: сряда и четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч., след предварително записване на тел.032 604 818, 0889721739 – технически секретар

Приемно време на Главния архитект на Район „Западен“: вторник и четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч. 032 604 819

 

ЦАО

 • ЦАО е разположен на етаж 1 с осигурен адаптиран достъп посредством изградена рампа за колички на хора с увреждания и детски колички
 • нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в администрацията

в случай на необходимост от консултация със служител от ет.2, дежурният служител на входа на администрацията, ще се свърже по телефона, за да го повика

 

Контакти на ЦАО

 • Деловодство: 032 604 810
 • ТСУ: 032 604 822, 604 848
 • ГРАО: 032 604 839, 604 816
 • Стопански дейности: 032 604 827
 • Екология: 032 60454, 604 820
 • Жилищна политика: 032 604 824

Посещаемост на ЦАО

 • обърнете се към служителите ни в ЦАО
 • обърнете се към техническия секретар на Кмет – 032 604818
 • поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с експерта по казуса
 • при необходимост се обърнете към съответния ръководитетел на дирекция/отдел или Секретар на Район «Западен» за съдействие