Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 25.08.2022

Гр.Пловдив, ул.“Вечерница“ №1а


signali_zapaden@abv.bg

zapaden@plovdiv.bg   

Секретар: 032 604 812

Технически секретар на Кмет: 032 604 818

Деловодство: 032 604 810

ТСУ: 032 604 822, 604 848

ГРАО: 032 604 839, 604 816

Стопански дейности: 032 604 827

Екология: 032 60454, 604 820

Жилищна политика: 032 604 824