Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6E2
Контактна форма Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 20.02.2024

БЪЛГАРИЯ, 4001 ПЛОВДИВ, ул. „ВЕЧЕРНИЦА“ № 1А
РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ: 8:30 ЧАСА – ДО: 17:15 ЧАСА

тел.: +359 32 604 818,
e-mail: zapaden@plovdiv.bg  / signali_zapaden@zapaden.plovdiv.bg

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД, IBAN: BG16IORT73753102001000, BIC: IORTBGSF

Телефонен указател Район Западен

               

РЪКОВОДСТВО

1     Кмет              Тони Стойчева           ет.2, ст. 37     604-818     
2     Зам.-кмет      Иван Ангелов            ет.2, ст. 38     604-849     
3     Зам.-кмет      Елена Георгиева       ет.2, ст. 39     604-812     
4     Зам.-кмет                                          ет.2, ст. 25     604-821     
5     Секретар                                        

ОТДЕЛ АПИОФСДУС

6     Началник отдел           ет.2, ст. 24     604-837   
7     Гл. експерт ЧР     Катя Терзиева      ет.1, ст. 10     604-855     
8     Ст.юрисконсулт     Мирослав Тенев      ет.2, ст. 32     604-814     0876541012
9     Гл. спец.-документооборот     Игнатка Машова      eт.1, ст. 9     604-810     
10   Гл.специалист ОМП     Иван Величков           604-840     
11   Гл.специалист ТОКК     Милена Кутолиева     ет.2, ст. 40     604-818     0889721739
12   Гл.специалист ЖПД     Мария Корметова      eт.1, ст. 9     604-810     
13   Шофьор                    0877597549
14   Домакин и куриер     Атанас Илиев      eт.1, ст. 21     604-834     0888219900
15   Хигиенист     Марияна Димитрова                
16     Гл. счетоводител Мая Проданова      ет.1, ст. 3     604-828    
17     Гл. експерт Бюджет     Таня Лазарова-Спасова      ет.1, ст. 4     604-850     
18     Гл. инспектор СД     Петя Карналова      ет.1, ст. 8     604-827     0876144879
19     Гл. инспектор ТУ                                       ет.1, ст. 8     604-827     0889194606
20     Гл. инспектор ЖПСД     Дина Профирова      ет.1, ст. 7     604-824     
21     Гл. специалист “Счетоводство и ТРЗ”     Зарухи Карагьозян      ет.1, ст. 5     604-829     
22     Гл. специалист “Счетоводство”     Костадинка Гавраилова      ет.2, ст. 5     604-829     
23     Мл. счетоводител     Катя Букова      ет.1, ст. 2     604-830     
24     Мл. счетоводител     Василена Петкова      ет.1, ст. 2     604-830     
25     Техник, компютърни системи     Петър Наков      ет.1, ст. 7      604-824     

ДИРЕКЦИЯ УТ

26     Д-р д-ия УТ    Никола  Славчев      ет.2, ст. 24     604-837     
27     Гл. експерт АГ     Христо Петков      eт.2, ст. 27     604-842     0886250555
28     Гл. експерт КР     Генчо Енчев      eт.2, ст. 29     604-823     
29     Специалист   Тодора Видолова         eт.2, ст. 29     604-823     
30     Инспектор             eт.2, ст. 33     604-811     
31     Гл. инспектор СК                                      
32     Гл. експерт ССС     Мая Златева      eт.2, ст. 28     604-848     0885244555
33     Инспектор  инж. Делян Желев         eт.2, ст. 33     604-811     
34     Експерт Електро            eт.1, ст. 28     604-848     
35     Гл. инженер     Велина Запрянова      eт.2, ст. 33     604-811     0877611264
36     Специалист СК  Стефка Митрева        eт.2, ст. 28     604-848    
37     Гл. специалист УП-ПУП     Марияна Кемилева      eт.2, ст. 26     604-822     
38     Гл. инспектор КСОДЕС            eт.2, ст. 31     604-825     
39     Ст. специалист УТ     Хера Симидчиева-Узунова      eт.2, ст. 26     604-822     
40     Гл. експерт ОК   Весела Николова      eт.2, ст. 31   604-825     
41     Гл. експерт ЗСД     Гергана Мечкарова    ет.1, ст. 1     604-826     0884219505

ГРАО

42     Гл. експерт ГРАО                                          eт.1, ст. 11     604-816/839     0877605832
43     Ст. експерт ГРАО     Гергана Дървинкова      eт.1, ст. 11     604-816/839     
44     Ст. експерт ГРАО     Светлана Габърска        eт.1, ст. 11     604-816/839     
45     Ст. експерт ГРАО     Соня Овнарова       eт.1, ст. 11     604-816/839     
46     Гл. специалист ГРАО     Димитрия Ганчева     eт.1, ст. 11     604-816/839     
47     Ст. специалист ГРАО     Красимира Мирчева  eт.1, ст. 11     604-816/839     

ОБРАЗОВАНИЕ

48     Главен счетоводител   Иванка Коловска      eт.1, ст. 15     604-832     
49     Счетоводител     Зоя Камбурова              eт.1, ст. 15     604-832     
50     Счетоводител     Цветана Лозанова        eт.1, ст. 15     604-832     
51     Счетоводител                                            eт.1, ст. 15     604-832     
52     Счетоводител     Албена Шкодрова         eт.1, ст. 14       

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

53     Счетоводител  Таня Чаушева        ет.1, ст. 13     604-843     
54     Гл. Специалист-счетоводител     Цветанка Благова      ет.1, ст. 13     604-843     

ЕКОЛОГИЯ

55     Ст. инспектор Озеленяване             ет.1, ст. 20     604-820     
56     Гл. инспектор Екология                    ет.1, ст. 20     604-854     0889106707
57     Мл. инспектор Озеленяване     Станислава Давидова     ет.1, ст. 20     604-820     

ДЕЖУРНИ

58     Дежурен     Георги Узунов     ет.1, ст. 17     604-835     
59     Дежурен     Красимир Дафов     ет.1, ст. 17     604-835     
60     Дежурен     Милко Арабаджийски     ет.1, ст. 17     604-835     
61     Дежурен     Петър Вълчев     ет.1, ст. 17     604-835     
62     Дежурен     Димитър Атанасов     ет.1, ст. 17     604-835