Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

Заповед № РД.09-312/29.09.2022

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Решение на ЦИК относно гласуването на избирители, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

8. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация подават заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 67-НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

Разяснителна кампания

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В РАЙОН „ЗАПАДЕН” ул. ВЕЧЕРНИЦА № 1А НА 01.10.2022г.