Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3

Парламентарни избори 2023

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.10.2023

 

 

Видеоизлъчване от изборните секции

Инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола в секцията.

 

ЗАПОВЕД № РД-09-91/16.03.2023 За осигуряване на обществения ред във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.04.2023г.

Избори за Народно събрание 2 април 2023 - Разяснителна кампания

 

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК  В РАЙОН „ЗАПАДЕН”
ул. ВЕЧЕРНИЦА № 1А НА  01.04.2023г.

Избори за Народно събрание 2 април 2023

Укази на президента

Заявления за избиратели

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Хронограма

ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.
(приета с Решение № 1583-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК)

РИК

Районни избирателни комисии

Регистри

Публичен електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Изборни книжа

С П И С Ъ К на изборните книжа за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. утвърдени с Решение № 1588-НС от 02.02.2023 г. на ЦИК

За избирателите

Принципни решения

Принципни решения

Гласуване извън страната

Машинно гласуване

Списък на избирателните секции с машинно гласуване

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.