Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3

Местни избори 2023

Дата на публикуване: 22.08.2023
Последна актуализация: 27.10.2023

 

 

Разяснителна кампания

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

    През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
    Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В РАЙОН „ЗАПАДЕН” ул. ВЕЧЕРНИЦА № 1А НА 28Л0.2023г.

 

Указ на президента
Хронограма
Изборни книжа
ОИК
Регистри
За избирателите
Кандидатски листи
Принципни решения
Съобщения
Въпроси и отговори
Разяснителна кампания
Интерактивна електронна брошура
Машинно гласуване
Симулатор на машинно гласуване
Парламентарно представени партии и коалиции
Методически указания
Обучителни материали
Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес
Оперативен план

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК -за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.