Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12117
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H82

Годишен отчет по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2022

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
За постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация /ДОИ/
в Община Пловдив – Район „Западен за 2021 г.