Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2022

Отдел „Административно-правно и информационно обслужване“
За контакти и допълнителна информация:
Мирослав Тенев, Старши юрисконсулт, ет.2, ст.32, тел.: 032/ 604 814