Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO1

Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2022

Към момента не е налична такава информация.